ДГ "Златното  ключе" - градина с традиции, утвърден престиж и заемаща достойно място в предучилищното възпитание и обществения живот на града ни.

 

 

Тези "златни" момичета и момчета години наред огласят Бургаските сцени и носят много радост на родители, учители и общественост. Многобройни са ежегодните детски изяви - учиастия в концерти, конкурси, местни радио и телевизионни предавания, изложби и заслужените получени национални и международни грамоти.

 

Плод на триадата слово-музика-живопис са издадените две самостоятелни книжки "Вълшебствата на Златното ключе" и първите детски мюзикали. Разнообразни са допълнителните творчески дейности, в които участват нашите деца - ателие "Млад художник", музика, художествено слово, английски език, художествена гимнастика, спортни танци и словесно творчество.

Днес в ЦДГ "Златното  ключе", високо квалифицирани детски учителки с творчески дух и професионализъм се грижат за 240 деца, разпределени в осем възрастови групи. Колективът на ДГ "Златното  ключе", който се състои от 36 служители, работи с много обич и всеотдайност за:

- хармоничното развитие на детската личност;

- изграждане на психически и физически здраво, дееспособно, самостоятелно дете;

- изграждане на обща култура и ценностна система;

- стимулиране творчеството, изявите и социалния опит на детето;

- единен възпитателен процес и активно взаимодействие между родители, учители,

общественост и социални институции.

エナメルスターブログパーツ

[PR] 無料で楽しくタイピング