ЕТИЧЕН КОДЕКС 

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ

 

Правила за осъществяване на медицински контрол в ДГ

Етичен кодекс