ИНТЕРИОР

 

 

ИНТЕРИОРЪТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА- ЦАРСТВОТО НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО И ТВОРЧЕСКИЯ РАЗМАХ НА ПЕДАГОГА

Детският учител това е една професия за която не се изисква само добра методическа подготовка,професионална компетентност и знания.За нея е необходимо преди всичко да притежаваш усет усет за доброто и лошото в отношенията ,за красивото и грозното във възприятието ,за вярното и грешното в поведението,за истинското и пошлото в чувствата. Педагогът трябва да работи професията със сърцето си и да отдаде сърцето си на децата.Всеки един ,подходил отговорно към тази професия осъзнава колко високо организирана личност трябва да бъде даден човек за да може правилно да дефинира своите професионални ценности и ориентации .Педагогът не само организира и ръководи учебно-възпитателния процес в ДГ ,но и създава богата емоционална ,естетическа и духовна среда за да се формира от малкото дете хармонично развита личност.

Детството е самоценност ,то е неповторимо и децата  трябва  го изживеят безгрижно ,незабравимо и пълноценно .Това е и наш ангажимент и водеща мисия в работата ни .Педагозите в детското заведение трябва да създадат нужния емоционален и духовен комфорт за да се чувства детето обичано,желано и пълноценна личност.

Социално икономическите дадености и световната криза не са най-добрите условия при които педагози и родители трябва да възпитават и отглеждат децата.Финансовият дефицит слага отпечатък в социално битовия живот на семействата, все по-осезаемо се чувства и във възпитателно образователните институции .Това са реални дадености , но докато те са разбираеми за възрастните и те трябва да имат ясна гражданска позиция по много от тях , то малките деца са във възрастта на безгрижните години от своето детство ,а условията в които растат трябва да им позволят да развият своя потенциал ,талант, интерес.

 Наред с целите,които предучилищното възпитание си поставя във възпитателния и образователния процес,формирането на привлекателна жизнена  среда,организирането на позитивна емоционална среда за добър духовен тонус,достигане на хармония между личност и общество,естетизирането на интериора са също така важни задачи при отглеждането, възпитанието и обучението на децата.