ГРАМОТИ 2019


За връзка

ДГ "Златното ключе"

гр.Бургас 8000
ул. „Сливница” № 86тел. :Директор
Марияна Бойчева - 056 / 841 612
Секретар -056 / 843 245 Нашите деца на ДГ „Златното ключе”

гр.Бургас ежегодно участват в общински ,

национални и международни изложби , фестивали и конкурси.

Техният талант е високо оценен високо и  навсякъде с  грамоти и награди.

Прекрачвайки прага на детската градина

всеки може да се запознае с част от нашите постижения на

„Стената на таланта”,

която се оказва малка,

за да се изложат всички

получени отличия на нашите талантливи деца.