Нашите деца на ДГ „Златното ключе”

гр.Бургас ежегодно участват в общински ,

национални и международни изложби , фестивали и конкурси.

Техният талант е високо оценен високо и  навсякъде с  грамоти и награди.

Прекрачвайки прага на детската градина

всеки може да се запознае с част от нашите постижения на

„Стената на таланта”, която се оказва малка, за да се изложат всички

получени отличия на нашите талантливи деца.

 ГРАМОТИ 2019


За връзка

ДГ "Златното ключе"

гр.Бургас 8000
ул. „Сливница” № 86тел. :Директор
Марияна Бойчева - 056 / 841 612
Секретар -056 / 843 245