ДГ "Златното ключе" - градина с традиции, утвърден престиж и заемаща достойно място в предучилищното възпитание и обществения живот на града ни.

Многобройни са ежегодните детски изяви - участия в концерти, конкурси, местни радио и телевизионни предавания, изложби и заслужените получени национални и международни грамоти.