ГРАМОТИ 2019

 

ДГ "Златното ключе" - градина с традиции, утвърден престиж и заемаща достойно място в предучилищното възпитание и обществения живот на града ни.

Многобройни са ежегодните детски изяви - участия в концерти, конкурси, местни радио и телевизионни предавания, изложби и заслужените получени национални и международни грамоти.

 

 

   
   

 Нашите деца на ДГ „Златното ключе”

гр.Бургас ежегодно участват в общински ,

национални и международни изложби , фестивали и конкурси.

Техният талант е високо оценен високо и  навсякъде с  грамоти и награди.

Прекрачвайки прага на детската градина

всеки може да се запознае с част от нашите постижения на

„Стената на таланта”,

която се оказва малка,

за да се изложат всички

получени отличия на нашите талантливи деца.

 

НАГРАДИ И ГРАМОТИ 

 

УЧИТЕЛ НА 2015 ГОДИНА

eurocom.bg/news/article/nagradiha-uchitelite-na-2015-g