Седмично меню - Наредби

07.09.2013 09:23

 

 

 

 

Седмично меню за  детските градини
 
 
За здравословното хранене при децата
на възраст от 3-7 годишна възраст в детските градини

 

Допълнена от Наредба  № 9 от 16.09.2011 год  за специфичните изисквания

към безопасността и качеството на храните,

предлагани в детските градини и училищата,

в сила от 20.10.2011 год.

 

 

Кликнете върху  оранжевите  клавиши,за да се запознаете подробно с информацията върху тях!!!

 

 

ПРИЕМ  В  ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ:

 

 

Кликнете и прочетете...

 

 

 

 

 

 

Прием на децата в детските заведения за град Бургас https://www.burgas.bg/bg/info/index/655