Седмично меню - Наредби

 

Седмично меню за  детските градини
 
 
За здравословното хранене при децата
на възраст от 3-7 годишна възраст в детските градини

 

Допълнена от Наредба  № 9 от 16.09.2011 год  за специфичните изисквания

към безопасността и качеството на храните,

предлагани в детските градини и училищата,

в сила от 20.10.2011 год.