В живота на всеки палавник трябва да има някой, който да отговори на безкрайните му въпроси, да разбере болката и страховете му, да сподели моментите на радост, на голямото любопитство. Някой, който да хване малката, детска ръчичка и да поемат към безкрайната шир на детството.

Това сме ние – екипът на детска градина “Златното  ключе”, високо квалифицирани детски учители с творчески дух и професионализъм. С много любов се грижим за малките палавници.

Тук всички учители и възпитатели сме на децата верни приятели.

 

 

                                                                                                   

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  ЕКИП 

Директор

1.Марияна Бойчева  

2. Юлия Ангелова  Гл. учител  група "Звънчета

3. Анелия Нанева  ст. учител  група "Звънчета"

4. Йорданка Илчева   Ст. учител -група „Лъвче”

5. Ангелина Янакиева  учител  група „Лъвче”

6. Антоанета Димитрова учител  група” Мечо Пух

7. Димитринка Водева Ст. учител група „Мечо Пух”

8. Диана Ковачева  учител група „Морски свят”

9. Соня Колева  Ст. учител  група „Морски свят”

10. Соня Тончева Ст. учител  група „Делфинче”

11. Златина Янева учител  група „Делфинче”

12. Виолета Недкова  Ст. учител  група „Мики Маус”

13.Татяна  Иванова Ст. учител  група „Мики Маус”

14. Антоанета Анестева  Ст. учител  група „Слънце”

15. Ирина Величкова  учител  група "Слънце"

16. Емилия Томова  учител група "Моряче

17. Каталина Парашкевова  учител  група „Моряче"

 


НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕКТИВ

1. Пролетина Колева – ЗАС

2. Десислава  Добрева Началник склад

3. Даниела Георгиева - старши мед сестра

4. Донка Стойчева - мед сестра

5. Димитринка Минкова - Готвач 

6. Наталия Брънкова – Пом. готвач

7. Тонка  Терзидерлиева – Работник кухня

8. Антоанета Тодорова – Пом.възпитател – група „Мечо пух”

9. Станка Бойчева – Пом.възпитател- група „Мики Маус”

10. Радка  Аладжова – Пом.възпитател – група „Моряче”

11. Елена  Димитрова – Пом.възпитател 

12. Маргарита  Зафирова – Пом.възпитател – група Звънчета”

13. Калионка Филипова – Пом.възпитател – група „Слънце”

14. Калина Хандрулева–  пом. възпитател - група „Делфинче”

15. Валентина Гуцекова– Пом. възпитател - група "Лъвче"

16 .Фроска ПарашкевоваПом. възпитател - група "Морски свят"

17. Пенка Качулкова  - Озеленител

18Минка Добрева - огняр


 

МЕДИЦИНСКИ ЕКИП

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА - МЕД. СЕСТРА

ДОНКА СТОЙЧЕВА - МЕД. СЕСТРА