АКТУАЛНО

Кликнете върху надпис АКТУАЛНО,за да се запознаете с актуалната информация за днес !

 

Седмично меню за  детските градини
 
 
За здравословното хранене при децата
на възраст от 3-7 годишна възраст в детските градини

 

Допълнена от Наредба  № 9 от 16.09.2011 год  за специфичните изисквания

към безопасността и качеството на храните,

предлагани в детските градини и училищата,

в сила от 20.10.2011 год.

 

 

Кликнете върху  оранжевите  клавиши,за да се запознаете подробно с информацията върху тях!!!

 

 

ПРИЕМ  В  ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ:

 NAREDBA.01.2012 г 
https://dox.bg/files/dw?a=a9f4ed083f

PROTOKOL_TAKSI.2012 г..pdf:
https://dox.bg/files/dw?a=1498e4bdda

Върху линковете кликнете и ги прочетете...

 

 


За връзка

ДГ "Златното ключе"

гр.Бургас 8000
ул. „Сливница” № 86тел. :Директор
Марияна Бойчева - 056 / 841 612
Секретар -056 / 843 245