Нашите дейности

 

Допълнителните  дейности , извън държавните образователни изисквания /ДОИ/ се избират по преценка, интерес и желание на родители и деца.

Децата са включени в следните групи:

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

арт ателие - Ръководител: Теодора Дунгьова 

понеделник и сряда от  11 часа

ВЕРОУЧЕНИЕ

Ръководител: Мария Лиркова 

ФУТБОЛ

ФК" Звездичка"

понеделник и сряда от 15.30 ч.

 

 

Заниманията се провеждат всеки 
вторник  от 10:30 - 11:30 

15.30  до 16.30  часа