Нашите дейности:

 

Допълнителните  дейности , извън държавните образователни изисквания /ДОИ/ се избират по преценка, интерес и желание на родители и деца.

Децата са включени в следните групи:

БАЛЕТ: veronique-bg.com/?fbclid=IwAR37n7Spmgq-sJqTFvvGNaZ7IECnfTqnb1inwVMgAL0XMFFNC5sF-YbtWe0

                                     ЗУМБА:

                                     КАРАТЕ: