Нашите дейности

 

Допълнителните  дейности , извън държавните образователни изисквания /ДОИ/ се избират по преценка, интерес и желание на родители и деца.

Децата са включени в следните групи:

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

арт ателие - Ръководител: Ани Виденова

ТАНЦИ

Ръководител: Лилия Димитрова

Заниманията се провеждат всеки 

вторник  от 10:30 - 11:30 

15.30  до 16.30  часа