Изискванията на съвременното интензивно чуждоезиково обучение
поставят детето в ситуация на интересно и непринудено усвояване на определен обем знания по лексика, по граматика и изгражда определени умения за сравнително кратък срок от време, които поетапно и целеустремено се надграждат в подготвителния клас и училище .

Лесно ли се учи език в ранна възраст?

Кога Бен ще запее тихо и вярно, а Майк ще го разбере с усмивка?

Със сигурност – още в детската градина!!!
Заниманията в ранното детство не са загуба на време.
Първото запознанство с чуждия език ще даде благоприятна основа за постигане на тънкостите в езика в бъдеще, ще развие паметта, творческите способности на децата и тяхното произношение.
. Детето  учи чужд език не за да стане  гениален лингвист. Главното е да се развиват неговите  безгранични потенциални възможности за да има повече радост в живота му и да опознае света отрано.
Колкото по-малко е детето , толкова по-лесно попива всякакви нови за него знания. И това трябва да се използва най-рационално в полза на  самите деца.
Самото обучение е под форма на интересна игра, в която участват  различни играчки.
За 4-6 годишните се използват смесени техники на обучение – развиващи игри , песни, четене на книги на чужд език, рисуване. 

Възползваме се преди всичко от силната имитационна способност, радостта от произнасяне на звуци, различни от родния езиков модел и готовността на малкото дете за общуване с новата мелодична форма на чуждия език. Всеки човек се въодушевява от играта и завладян от нея, забравя за ежедневието. Играта е и най-характерната форма на обучение за най-малките, с помощта на която развиваме техния усет към използване на готови езикови фрази, помагаме им да се чувстват свободни и естествено да използват думите, интонациата, жестовете и характерните мелодични модели на английския език.

Задачата има конкретно познавателно съдържание - това е абсолютно необходим компонент – запомняне на думите, свързани с празника, поздравленията, цветовете, видовете играчки, видове храни и мн. др., различни за определената възраст, поредността на урока, определеният брой деца.Обикновено всеки игрови урок е построен около определен алгоритъм –чуване, повторение, изпяване, повторение ,като точното изпълнение на стъпките в алгоритъма води до правилното запомняне и използване на наученото отново и отново.

 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

РЪКОВОДИТЕЛ - СЪБИНА  САКАЛИЕВАЗащо да запишем децата си на английски език?
• Децата на тази възраст много лесно научават чужд език
• Чуждите езици отварят врати към света
• Изучаването на английски език е удоволствие, забавление и много полезно умение.