Ръководител:  Мария Лиркова

В ЦДГ №20 "Златното ключе"от м.април 2008  година функционира  "Стаята  на  добротата".

В нея, заедно с опитен, квалифициран педагог, децата  изучават нравствените послания и традиции, свързани с православната християнска символика. Под ръководството на отец Захарий Дечев децата посещават часовете по религия и  се обучават по нова учебна програма за  нравствено образование и възпитание. Това става със съгласието на техните родители.
Инициативата е свързана с реализирането на стратегията на Община Бургас за въвеждане на обучение по православна религия и култура в детските заведения.
„Стаята на добротата” е подредена в народен стил и включва камина, домашен семеен иконостас, синия с трикраки столчета и домашно тъкани черги.
Тя разполага още с маси и столове, на които децата пишат, учат, рисуват и придобиват своите първи знания по художествена литература и религия.

ЦДГ "Златното ключе постави началото в отварянето на тази полезна стая.Последваха този пример и много други детски градини.