ДЕЛФИНИТЕ

ТЕ са сред най-интелигентните същества на планетата Земя.

ТЕ са се появили милиони години преди човека.

ТЕ живеят в реки, морета и океани, но не са риби.

ТЕ виждат на тъмно.

ТЕ никога не заспиват напълно.

ТЕ имат мозък, по-голям от човешкия.

ТЕ говорят помежду си на собствен тайнствен език.

ТЕ говорят по телефона.

ТЕ спасяват хора в беда.

ТЕ обожават децата.

ТЕ са красиви.

ТЕ са божествени.

ТЕ са загадъчни.

ТЕ са ДЕЛФИНИТЕ.