ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП 

Татяна Иванова - учител

Виолета Недкова - учител 

Таня Бойчева - Пом. възпитател

 

 

 

 

АРХИВЕН АЛБУМ

 ЗЛАТНИТЕ ДЕЧИЦА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ В ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ

 

 

 

 

Върху синият бутон

кликни и във Facebook 

групата ни  гост бъди ...

          НАШИЯТ ЕКИП: