ПЕДАГОГИЧЕСКИ  ЕКИП 

Емилия Томова - учител

Костантина Радулова - учител