ПЕДАГОГИЧЕСКИ  ЕКИП: 

Емилия Томова - учител

Каталина Парашкевова - учител

Марияна - Пом. възпитател

 


НАМЕРИ НИ И ТУК

КАТО КЛИКНЕШ ВЪРХУ

КАРТИНКИТЕ

САЙТ НА ГРУПАТА 1гр.
ЗАПОВЯДАЙ!
2 група - сайт