НАШИЯТ  ЕКИП:

Старши учител: Соня Колева

Учител: Диана Ковачева

Пом. възпитател: Фроска Парашкевова


  

Върху синият бутон

кликни и във Facebook 

групата ни  гост бъди ...