ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП 

Антоанета Анестева - учител

Дияна Ганева - учител

ПОЗДРАВ ЗА ДЕНЯ НА БУДИТЕЛЯ 2014 год.

ЕКО ПРАЗНИК ДЕН НА ЗЕМЯТА