ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП: 

СТ.УЧИТЕЛ: АНТОАНЕТА АНЕСТЕВА

УЧИТЕЛ: ИРИНА ВЕЛИЧКОВА

           ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛ: КАЛОИОНКА ФИЛИПОВА