СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИ

 


Детската градина оценя ролята на родителите като техни сътрудници и партньори.
Ето защо, за добрите взаимоотношения детската градина възлага и на неформалните срещи и мероприятия
с родителите извън детската градина.
Традиция са ежегодните родителски дискотеки , съвместни излети , организиране на изложби-базари и много други мероприятия.

 

 

ЗАЕДНО ПРАЗНУВАМЕ

 

 

ТВОРИМ ЗАЕДНО

ЗАЕДНО ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ

НА МИНИ ПРОЕКТИ