ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

 


150 - Бърза помощ
166 - Полиция
160 - Пожарна
112 - Единен телефон за спешна помощ

 

Национална телефонна линия за деца

Тел. 116 111