В днешното объркано и преходно време, в което ценностната система придобива различни измерения и
Възниква необходимостта от подпомагане на родителите във възпитанието на децата.
Сътрудничеството между учители и родители е по-нужно от всякога, за да може по-бързо и безболезнено да се отсраняват възникналите проблеми.
Няма училище за родители, затова всеки се учи да бъде родители чрез разрешаването на различните ситуации със своето дете,
чрез така наречения „Учене чрез опит – грешка” или чрез напътствия от „ препатили” приятели и роднини.
Голяма част от родителите използват остарелите модели на отглеждане и възпитание ,
които не им помагат във всички ситуации.
Ето защо, старшите учители от педагогическата колегия организираха в детската градина-УЧИЛИЩЕ  ЗА  РОДИТЕЛИ
.

 

   Училище за родители    

 

 

Тема:

Детските  фантазии  и  лъжи

лектор:

главен учител: Юлия  Ангелова

м. април  2013 год.

  

Тема:

Как  да  покажем обичта  към  децата си

лектор старши  учител 

Пепа  Чавдарова

месец: Февруари 2012год.